Shifting the Balance - Towards Sustainable Local Government, Decentralization and District Development in Botswana

Publication date:
1993-05-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1993:4
Language:
English
Authors:
Joshua Dorive , Howard White , Marc Wuyts
Description:
Decentralisering är sällan en smidig och lättsam process, eftersom det innebär att förskjuta maktbalansen från central till lokal regeringen. Detta innebär, nästan utan undantag, spänningar av olika slag. Som kommer att framgå av denna rapport, har spänningar påverkade också decentralisering i Botswana. Decentralisering är en nationell politisk prioritering i Botswana, och är väl formulerad i konstitutionen, liksom i andra policydokument. Uppenbarligen har decentralisering högre prioritet än i andra afrikanska länder. Under juli 1990 års juni 1993 period bidrog Sverige till Botswanas District Development Sector Support Programme i fortsatt stöd som inleddes 1975. Detta dokument utgör rapporten en preliminär utvärdering av 1990-1993 stödperioden. Utvärderingen gjordes i september oktober 1992.

PDF image