Routes of Funding Roots of Trust - An Evaluation of Swedish Assistance to Non-Government Organisations in Bangladesh

Publication date:
1994-01-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1994:1
Language:
English
Authors:
David Lewis , Babar Sobhan , Görans Jonsson
Description:
Icke-statliga organisationer i Bangladesh får nu en högre andel svenska fonder än i något annat land. Sida har stött NGO i Bangladesh genom ett antal linjer. De två viktigaste sätten är indirekt finansiering genom svenska enskilda organisationer och direkt stöd till bangladeshiska NGO. Denna utvärderingsrapport jämför dessa två sätt att finansiera. Enligt SlDAs policy för direkt stöd till Bangladesh frivilligorganisationer, skall programverksamheten utformas för att komplettera den pågående bilaterala stödprogram. Utvärderingsgruppen konstaterar att denna politik har varit genomföras. Små bangladeshiska NGO började arbeta i nära samarbete med svenska enskilda organisationer. Den bangladeshiska NGO har vuxit i storlek och capacitv under direkt stöd. Laget noterade att svenska enskilda organisationer har varit långsamma med att anpassa sina metoder och arbetssätt till den dynamiska bangladeshiska samhället och recomtnehds att de använder sin unika potential och kunskap för att ge mer specialiserad support. Denna roll bör omfatta mer nätverk, informationsutbyte, utbildning och opinionsbildning än sina konventionella opcrational regler. Laget rekommendation är att nuvarande finansieringssystem fortsätter.

PDF image