Support Against Apartheid - An Evaluation of 28 Years of Development Assistance to Lesotho

Publication date:
1994-03-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1994:3
Language:
English
Authors:
Tyrell Duncan , Frank Baffoe , Karin Metell
Description:
Utvärderingen undersöker erfarenheter av det svenska biståndet till Lesotho mellan 1966 och 1993 Huvudfokus ligger på relevansen effektivitet och långsiktiga effekterna av det svenska stödet svenska stödet har visat sig ha styrts av de politiska målen för motståndarlaget apartheid och bistå Lesotho behålla dess politiska självständighet. Det var svårt att formulera utvecklingssamarbete som direkt skulle kunna nå dessa politiska mål. De flesta av de projekt och program har istället fokuserat på målet att stärka Lesothos ekonomiska oberoende. Många av dessa aktiviteter var inte hållbart. Så småningom kom Sverige att acceptera att ekonomisk självständighet från Sydafrika var inte realistiskt, men tanken på att främja större ekonomiskt samarbete med Sydafrika blev inte ett godtagbart alternativ tills apartheid övergavs. I allmänhet är Sveriges engagemang för kampen mot apartheid befunnits ha uppvägt sin vilja att göra Lesotho ansvarig för sin användning av utvecklingsbistånd. Grundläggande problem inkluderade övergripande svaghet och bristande kapacitet Lesothos regering. Dessa bidrog till en övertro på donatorer och undergrävde hållbarheten i biståndet. Utvärderingen hävdar att Lesotho behöver fortsatt svenskt stöd, men att detta stöd bör baseras på en process för fastställande realistiska nationella mål för Lesotho och ändrade principer för svenskt stöd till Lesotho.

PDF image