After Literacy, What?

Publication date:
1994-12-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Author:
Edwin K. Townsend-Coles
Description:
Denna studie fokuserar på den pedagogiska behoven hos dem som har slutfört en första läs-matematik kurs vill fortsätta med sina studier. De studerande är på den så kallade post primer scenen. Den koncentrerar därför på de aspekter av icke-formell utbildning som arbetar med förvaltning och tillhandahållande av post primer fortbildning. Tyvärr finns det ofta en brist i tillgången finns. Istället för att det finns program som gäller för elever på slutsatserna från den inledande kursen, är det som är tillgänglig satts något högre och oåtkomligt för läskunnighet completer. Som en följd av många återfall tillbaka i analfabetism och mycket resurser har gått till spillo. För att gardera sig mot detta har gapet att fyllas. Denna studie föreslår olika sätt att göra detta.

PDF image

Download:
1,17 MB