Institution Building as a Development Assistance Method - A Review of Literature and Ideas

Publication date:
1995-01-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1995:1
Language:
English
Authors:
Mick Moore , Sheelagh Stewart , Ann Hudock
Description:
Institutionell uppbyggnad är inte en ny idé i utvecklingssamarbetet. Det har varit . en viktig komponent och mål för tredje program världens bistånd någonsin sedan de började ta form i 19505 och 19605. Institutionell uppbyggnad är närvarande mycket i förgrunden, om än med ett utvecklat mycket förståelse av konceptet och under en mängd olika märkningar, särskilt "" kapacitetsuppbyggnad "". Det finns fortfarande en hel del grundläggande oenighet och förvirring: vad är menas med institutionsbyggande? Vad är det vi försöker uppnå med denna typ av stöd - Utöver att utveckla effektiviteten i en viss organisation? Vilka är de extemal faktorer som påverkar utvecklingen? Ilvhere bör vi fokusera vår uppmärksamhet? Vad kan biståndsorganisationer göra för att bli mer effektiv? Denna studie försöker sammanfatta kunskapsläget om institutionens bygga i biståndsprogram, diskuterar de frågor som vi bör ställa oss med tanke på några av våra största problem, såsom "" good govemance "" agenda, och föreslår några slutsatser och praktiska konsekvenser för hjälporganisationer. Dokumentet avslutas med en diskussion om problemen, och vad man ska leta för, när man utvärderar institutionsbyggande.

PDF image