What Relief for the Horn - SIDA-Supported Emergency Operations in Ethiopia, Eritrea, Southern Sudan, Somalia and Djibouti

Publication date:
1995-03-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1995:3
Language:
English
Authors:
R. Apthorpe , H. Ketel , M. Salih , A. Wood
Description:
Fram till 1994 aniountcd Sveriges årliga bistånd till akuta reliefoperations till mellan SEK 1,2 och 1,5 miljarder kronor (USD 165 till 206.000.000). Av detta mellan 12% och 20% spenderades på de fem länder FATTAT Afrikas horn, Etiopien. Eritrea. Sudan, Somalia och Djibouti. Medlen har inreasingly varit direcfled till "" komplex "" katastrofer, där politiska frågor och otrygghet har drivkrafter i skapa problem. De olika typerna av (lisaster situationer har höjt frågor om det traditionella tänkandet om (lisasters och det sätt på vilket Detta informerar lättnad inte1vcntions. Denna studie av Hom ofAfrica är den andra på £ 1-serie av tre studier av katastrofhjälp, de första med fokus på södra Afrika och den sista på (lambodia. Utvärderarna fann att i allmänhet, är SIDA nödhjälp lämpligt (fhosen och att SIDA svarar lo behöver särskilt snabbare än genomsnittet (ilonor. SIDA är även rccognized som, 1 (lonor som uppskattar Ilexibility behöver Jur med Lunds och: fbi nya strategier för att lösa problem. Men utvärderarna fann att Trots insatser på målsökande ", var € överskott 111lsatisl, 1ct (mig i termer av vissa utsatta kategorier såsom äldre och barn, samt att övervaka och cvaluating verksamhet behöver b. € förbättras. Lindring activitics på den omedelbara nivån är (onsidered så användarvänliga trieudly och cffective på att rädda liv. men gör förlust för rehabilitatc människor och virtuallv inget att itu med orsakerna till problemen. Utvärderarna recom1neud att aclministration. mouitoring och utvärdering av aktiviteter i Sidas reliefaid bör improvcd. De betonar också att befrielse Strategierna bör ta situationella och strukturella z1spects ofemergencies vid samma gång.

PDF image