Perspektiv på fattigdom

38139

Publication date:
2001-04-23
Series:
POM Working Paper
Language:
Swedish
Description:
Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa föutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver Sidas syn och förhållningssätt i detta arbete. Fattigdomens kärna utgörs av brist på makt, valmöjligheter och materiella resurser, vilket berövar människor friheten att kunna bestämma över sina egna liv. Fattigdom är dynamisk, mångdimensionell och situationsspecifik vilket fodrar ett holistiskt angreppssätt.

PDF image

Download:
1,27 MB