Junior Professional Officers (JPOs)

Publication date:
2002-03-13
Language:
English
Author:
Sida
Description:
JPO-programmet är en viktig del av den samlade svenska satsningen på ökad svensk närvaro vid internationella organisationer. Sverige önskar bredda resursbasen av personer med erfarenhet av internationellt arbete och arbete med utvecklingsfrågor genom att ge yngre välutbildade personer möjlighet att tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. Sidas internationella rekryteringsenhet (RIU), Enheten för Internationella Uppdrag, har ansvaret att rekrytera, utbilda och främja anställning av svensk personal i internationella organisationer

PDF image