Utvecklingssamarbete inom transportsektorn

Publication date:
2002-03-13
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Sidas insatser inom transportsektorn syfter främst till långsiktig, hållbar ekonomisk tillväxt och till att därigenom skapa förutsättningar för varaktig fattigdomsminskning. En väl fungerande infrastruktur samt relevanta och effektiva transportsystem är grundförutsättningar för ekonomisk och social utveckling.

PDF image