No.5 The Least Developed Countries and World Trade

Publication date:
2002-03-18
Language:
English
Description:
Ingår i Sida Studies-serien. Nästan femtio olika länder världen över har av FN givits beteckningen MUL, eller 'Minst Utvecklade Länder'. Studien belyser vilken roll handel kan spela för dessa länders utveckling. Författarna knyter ihop interna och externa faktorer som påverkar MUL-ländernas möjligheter att delta i handel och tillväxt i ett globalt scenario och ser handeln som en del i ett större utvecklingskomplex. De ger samtidigt rekommendationer till hur dessa länder kan stöttas, bilateralt såväl som internationellt, på ett antal aktuella områden. Skriften är tyvärr slut för beställning och finns enbart nedladdningsbar som pdf-fil.

PDF image