Fattigdom - några utgångspunkter

Publication date:
2002-03-19
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Andelen fattiga i världen har de senaste fem åren minskat snabbare än någonsin tidigare. Dagens globala samarbete gör det möjligt att utrota den extrema fattigdomen. För att det ska lyckas krävs mer rättvisa internationella ekonomiska relationer och en tillväxt som även gynnar de fattiga. Fattiga människor och grupper måste också få ett ökat inflytande, för att demokratin ska fördjupas och utvecklingen gå i rätt riktning.

PDF image