Ett värdigt liv

Publication date:
2002-03-19
Language:
Swedish
Description:
Allmän informationsbroschyr om Sidas arbete inom social utveckling, god samhällsstyrning, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt övriga ämnesområden som hanteras av avdelningen för demokrati och social utveckling, DESO: Hälsa och hälsosystem, hiv/aids, utbildning, jämlikhet, kultur och medier och demokratisk samhällsstyrning. DESOs utvecklingsarbete är också anti-korruption, förvaltnings- och samhällsutveckling med lagstiftning och juridiska system, polissamarbete och arbete med att förbättra villkoren för funktionshindrade mfl ingår. En annan viktig uppgift är att ändra mäns attityder och stärka förutsättningarna för kvinnor och flickor att hävda sina rättigheter. Detta har visat sig grundläggande inte minst i kampen mot hiv/aids. Broschyrens utgavs första gången 1999 och uppdaterades 2004.

PDF image

Download:
390,13 KB