Health - a key to development

Publication date:
2002-03-22
Language:
English
Author:
Sida
Description:
Att få vara frisk är en dröm för alla och att ha rätt till vård om man blir sjuk är en mänsklig rättighet. Men hälsa eller sjukdom är också en av de faktorer som avgör om utvecklingen ska gå i goda eller onda cirklar. Sida deltar i reformering och utveckling av hälsosystemen, med särskild tonvikt på områden folkhälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

PDF image

Download:
1,14 MB