Hallå Praktikant!

Publication date:
2002-03-22
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
I denna skrift redovisas möjligheterna till praktik och aspirantperioder i internationella organisationer såsom FN och dess underorgan, fackorgan knutna till FN, utvecklingsbanker och övriga internationella och regionala organisationer. Här presenteras också volontärprogram och stipendiemöjligheter. Skriften, som är utgiven av UD och Sida, innehåller konkreta anvisningar om behörighetskrav och ansökningshandlingar för de olika praktik- och aspirantplatserna.

PDF image

Download:
397,48 KB