Utbildning för alla - en väg ur fattigdomen

Publication date:
2002-03-22
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättigheter. Utbildning är också en förutsättning för att fattigdomen ska kunna övervinnas. I svenskt utvecklingssamarbete har stöd till grund utbildningen för alla länge haft en central plats. Idag arbetar Sida för att, i samarbete med andra biståndsgivare, bidra till utforminingen av långsiktiga nationella utvecklingsprogram, som kan ge samlat stöd. Detta kompleteras med insatser som stärker samarbetsländernas möjligheter att utveckla ett kvalitativt god utbildning för alla

PDF image