Jord för miljarder

Publication date:
2002-03-25
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Sex miljarder människor är spridda över klotets alla hörn. Människan har en fantastisk förmåga att anpassa sig till skilda livsvillkor. Den förmågan kommer att behövas även i framtiden då jordens befolkning ökar ännu mer. Den här skriften handlar om jordens befolkning och om befolkningsförändingar.

PDF image

Download:
4,17 MB