Konvertering av rysk militärindustri

Publication date:
2002-03-25
Series:
Sida Evaluation
Series number:
1996:8
Language:
Swedish
Authors:
Maria Lindqvist , Göran Reitberger , Börje Svensson
Description:
Dåvarande SwedeCorp fick via regleringsbrevet bå 93/94 i uppdrag att stödja konverteringen av rysk militärindustri, omfattade i princip tre kategorier av verksamhet; dels den rena vapenindustrin, dels produktion av konsumtionsvaror med militären som enda kund dels forskning kring högteknologi. SwedeCorps strategi har varit att fokusera kring den högteknologiska verksamheten och där söka produkter eller områden som kan vara av intresse för samarbete mellan ryska och svenska företag.

PDF image