Svenskt stöd till Vänortssamarbete med Polen, Estland, Lettland och Litauen

Publication date:
2002-04-04
Series:
Sida Evaluation
Series number:
1996:22
Language:
Swedish
Authors:
Håkan Falk , Börje Wallberg
Description:
Ett vänortssamarbete mellan städer och kommuner i Sverige och i Central- och Östeuropa började byggas upp i större skala efter Sovjetunionens upplösning. Under det första skedet var de som regel finansierade av kommunerna själva. Normala inslag i dessa vänortsrelationer var ungdoms-, kultur- och idrottsutbyte. År 1991 började den svenska regeringen erbjuda viss tilläggsfinansiering för vänortssamarbete med Polen, de tre baltiska staterna och vissa delar av nordvästra Ryssland. I mars 1996 beslutade Sida att göra en utvärdering av de demokratiska effekterna av stödet till vänortssamarbetet i Polen och de baltiska staterna. Detta var en del av förberedelserna inför en möjlig fortsättning av programmet.

PDF image