Statistikproduktion i Nordvästra Ryssland

Publication date:
2002-04-04
Series:
Sida Evaluation
Series number:
1996:38
Language:
Swedish
Author:
Lennart Grenstedt
Description:
Utvecklingen i Ryssland mot större marknadsorientering har medfört ökat behov av statistik rörande bl.a. näringslivet. Samtidigt har konstaterats att producerad statistisk information måste ges ökad spridning. Mot denna bakgrund har BITS och sedermera Sida reagerat positivt på framställningar som gjorts från ryska statliga statistikmyndigheter om stöd till olika aktiviteter: företagsregister, lantbruksregister, befolkningsregister, hushållsundersökningar och genderstatistik. I anslutning till detta har lämnats stöd till administrativ utveckling och ledarskapsträning. Den utvärdering som här presenteras har bl.a. haft till syfte att se på hur stödinsatserna passar in i det övergripande mål som gäller för stödet till Östeuropa.

PDF image