Den mänskliga faktorn

Publication date:
2002-04-15
Series:
Sida Evaluation
Series number:
1998:4
Language:
Swedish
Author:
Lars Rylander
Description:
Samarbete mellan svenskt postväsende och den regionala posten i St Petersburg, Ryssland Hösten 1997 har samarbetet mellan posten i St Petersburg och posten i Sverige pågått i drygt två år. Samarbetet grundas på ett principavtal om ett sex-årigt samarbete som slöts mellan SwedPost och den ryska federativa posten under första halvåret 1995.

PDF image

Download:
357,96 KB