Uppföljande studie av Sidas resultatanalyser

2002-04-17

Publication
Author:
Göran Schill
Series:
Serier – Sida Studies in EvaluationDescription:
Beslut - Sida studies in Evaluation 98/2 / Under hösten 1996 gjorde Sekretariatet för utvärdering och intern revision (UTV) en granskning av de resultatanalyser som dittills producerats i samband med Sidas landstrategiarbete. UTV:s granskning pekade på ett antal brister avseende resultatanalysernas kvalitet, men också på de generella problem som förknippas med styrning av offentlig verksamhet på grundval av tidigare resultat och erfarenheter. I samband med 1996 års granskning bestämdes att UTV skulle göra en uppföljande studie av de resultatanalyser som framställts av Sida under 1997 -98. Föreliggande rapport är resultatet av denna andra studie.
Notera att det finns ett Management Response (ställningstagande och åtgärdsplan) till denna studie.
pages:2