Método do Quadro Lógico (MQL)

Um resumo da teoria por trás do Método do Quadro Lógico (MQL) - Janeiro de 2003

Publication date:
2002-04-19
Series:
POM Working Paper
Language:
Portuguese
Author:
Grupo de Metodologia/Desenvolvimento de capacidades e programas de intercambio internacional para parceiros suecos
Description:
Vad är LFA? En målstyrd projektplaneringsmetod som LFA är i korthet: - Ett instrument för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt. - Ett hjälpmedel för logisk analys och strukturerat tänkande vid projektplanering. -  Ett ramverk, ett frågebatteri, som om det används enhetligt ger en struktur och är en hjälp i dialogen mellan olika intressenter i ett projekt. -  Ett planeringsinstrument som ramar in de olika elementen i en förändringsprocess(problem, mål, intressenter, plan för genomförande etc.) - Ett instrument för att skapa deltagande/ansvar/ägarskap. - Ett format för att beskriva och sammanfatta projekt.

PDF image

Download:
182,52 KB