Sidas årsredovisning 2002

ÅR2002

Publication date:
2002-06-19
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Sidas verksamhet har stor bredd. Att bidra till minskad fattigdom i världen är ett långsiktigt åtagande, som bara kan uppnås genom gemensamma ansträngningar tillsammans med samarbetsländerna och andra bilaterala och multilaterala organisationer. En viktig plattform för våra gemensamma strävanden är FN:s millenniemål och konventionerna om mänskliga rättigheter. Omfattningen av det svenska internationella utvecklingssamarbetet var under 2002 11,4 miljarder kr, en minskning från föregående år med 0,5 miljarder kr eller ca fyra procent.

PDF image

Download:
4,36 MB