Finansmarknaden och de fattiga

Publication date:
2002-08-02
Language:
Swedish
Author:
Martin Ahlquist
Description:
Banker och börser förknippas oftast med rika länder och rika människor. Men en väl fungerande finansiell sektor spelar också en viktig roll i kampen mot fattigdomen. I den här skriften diskuteras vilken betydelse det har för den ekonomiska utvecklingen, och hur det kan hjälpa till att förbättra livssituationen för dem som har det sämst ställt.

PDF image

Download:
697,48 KB