Literature

Publication date:
2002-08-09
Language:
English
Authors:
Sida , DESO/Kultur- , medieenheten
Description:
Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden. För att värna om det fria ordet i ett demokratiskt samhälle krävs idag en läsande miljö. Sidas stöd till litteratur handlar i första hand om att stödja och upprätthålla läskunnigheten i världens fattigaste länder.

PDF image

Download:
2,45 MB