Museum cooperation

Publication date:
2002-08-09
Language:
English
Authors:
Sida , DESO/Kultur- , medieenheten
Description:
Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Museerna i Sidas samarbetsländer har många funktioner. De är centrum för historieforskning, bevarare av kulturella tillgångar och mötesplatser för människor. Sidas mål med stödet till museer är att skapa förutsättningar för ett hållbart bevarande och nyttjande av kulturarv och möjligheter för alla att känna sig delaktiga i museernas verksamhet.

PDF image

Download:
1,7 MB