Cooperación sueca para el desarrollo 2006

Publication date:
2002-09-09
Language:
Spanish
Description:
Fakta i fickformat om svenskt utvecklingssamarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU m.m.

PDF image