The Rights of the Child in Swedish Development Cooperation

Publication date:
2002-09-17
Language:
Spanish
Author:
Birgitta Rubenson
Description:
Det är nu tio år sedan Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen, BK) antogs av FN:s generalförsamling. Den har under tiden fått närmast total anslutning. Konventionen är ett juridiskt bindande, internationellt fördrag och samtidigt en politisk, visionär målsättning för hur ett samhälle som är bra för barn skall se ut.

PDF image