Sida’s Multi-Bi Support 2012

Portfolio Overview Sida 2012

Publication date:
2014-02-07
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Sverige är en av de största finansiärerna till FN (FN) och internationella finansinstitut (IFI). På senare år, kanaliseras det svenska biståndet genom multilaterala organisationer har ökat till mer än 60% av den totala budgeten. Sidas Multi-Bi stöd har ökat från ca 20% till 40% av den totala portföljen mellan 2005 och 2012. Genom området, är Afrika den klart största mottagaren. Tematiskt Sidas multilaterala samarbetet är främst inriktad på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, humanitärt bistånd och hållbar infrastruktur.

PDF image