Hälsa & Utveckling, Fattigdom och Ohälsa...

Publication date:
2002-10-17
Series:
Health Division Document
Series number:
2001:1
Language:
Swedish
Author:
Göran Paulsson
Description:
- Det finns ett tydligt samband mellan hälsosituationen hos en befolkning och landets sociala och ekonomiska utveckling, samt fattigdomsproblematiken. Sambandet går i alla riktningar. - Hälsa är inte enbart en medicinsk angelägenhet, utan också en politisk, social och ekonomisk fråga.

PDF image