Framtid Afrika - Huvudrapport

Publication date:
2002-10-17
Series:
Health Division Document
Series number:
2000:6A
Language:
Swedish
Author:
Hälsoenheten
Description:
Detta är en sammanfattande rapport från projektet Framtid Afrika som tillsattes på hälsoenheten i februari-mars 2000. Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för utökade biståndsinsatser i Afrika inom hälso-området.

PDF image

Download:
215,8 KB