Hållbar utveckling?

Handledning för granskning av miljökonsekvensbedömningar - November 2002

Publication date:
2002-10-30
Series:
POM Working Paper
Language:
Swedish
Author:
Miljöpolicyenheten
Description:
Miljökonsekvensbedömningar (MKB) ska göras av alla projekt som stöds av Sida. MKB görs för att analysera hur miljön påverkas av föreslagna utvecklingsprojekt och hur projekten på bästa sätt kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. I Sidas regelverk finns en regel för MKB, och som stöd för Sidas handläggare och samarbetsparter har Sida även utvecklat en handledning "Hållbar utveckling? Handledning för granskning av miljökonsekvensbedömningar".

PDF image

Download:
5,67 MB