Mina barn och andras ungar

Publication date:
2002-11-15
Language:
Swedish
Authors:
Erik Mattson , Py Andersson Lyselius ,
Description:
Hur kommunicerar vi globala frågor med barn (3-13 år)? Barn tänker inte som vuxna! Människans attityder och förhållningssätt grundläggs redan i barnaåren. Hur kan vi då hjälpa och förbereda barnen för ett liv i en alltmer globaliserad värld? Vad görs redan inom förskola, grundskola och genom enskilda organisationer? Och vad skulle man kunna göra? Och hur? För att ge oss alla en bild av nuläget, år 2002, och tips och tankar för framtiden lät Sida ta fram denna förstudie. En bilaga, som heter "Undervisningens internationalisering - Materialkatalog för ungdomar upp till 13 år", föreligger separat och redovisas årligen. Det är Sidas förhoppning att denna förstudie ska ge oss vuxna kring barnen en överblick av dagsläget, och att den ska väcka nya idéer kring hur vi mer och bättre kommunicerar globala frågor med barnen.

PDF image

Download:
1,06 MB