The Country Strategies - Guidelines for Strategic Environmental and Sustainability Analysis

Publication date:
2002-11-25
Language:
English
Authors:
Sida - avdelningen för naturresurser , miljö
Description:
Eftersom landstrategierna är de viktigaste övergripande instrumenten för styrning av Sveriges utvecklingssamarbete, behöver någon form av strategisk miljöanalys göras i samband med varje landstrategi. I Sidas uppdrag ingår att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. En miljömässigt ohållbar utveckling är i längden också ohållbar ekonomiskt och socialt. Den ohållbara utvecklingen orsakas av ett komplicerat samspel mellan olika drivkrafter ekonomisk tillväxt eller tillbakagång, produktions- och konsumtionsmönster, ekologisk sårbarhet, fattigdom, försämrad hälsa, befolkningsökning, konflikter och ojämlikhet.

PDF image