The Environment and Poverty

Publication date:
2002-11-25
Language:
English
Authors:
Thomas Sterner , Mats Segnestam
Description:
Det finns ett nära samband mellan fattigdom, utarmning av naturresurser och miljöförstöring. Fattigdom är ofta ett resultat av den miljöförstöring som sker i u-länderna, men fattigdom kan också vara en av dess orsaker. När ekosystem som t.ex. betesmarker, kustzoner eller skogar förslits drabbas de människor som brukar nyttja dessa områden för att samla ved, vatten och medicinalväxter mm. Samtidigt lever ofta fattiga människor i marginella områden och kan tvingas överutnyttja naturresurserna för sin omedelbara överlevnad. Denna skrift försöker förklara några av de komplexa sambanden mellan miljö och fattigdom. Den beskriver även hur lokala miljöproblem på landsbygden och i städer påverkar fattigdomen, och ger exempel på insatser för en miljömässigt hållbar utveckling.

PDF image

Download:
524,81 KB