Cooperation with Lithuania a results analysis

Publication date:
2003-01-14
Language:
English
Authors:
Susanne Oxenstierna , Björn wallberg
Description:
Rapporten ger en sammanfattning och en analys av resultaten av det svenska utvecklingssamarbetet med Litauen under åren 1995-1998. Analysen avser relevansen i samarbetet både vad gäller Litauens behov av stöd i reformprocessen och med avseende på de mål och den landstrategi som styrt samarbetet från svensk sida.

PDF image