Development and Change

Publication date:
2003-01-31
Series:
Health Division Document
Language:
English
Description:
Att avveckla det gamla Sovjet Drygt tio år efter Sovjetunionens upplösning pågår en grundläggande och smärtsam förändring i de 15 självständiga stater som uppsplittringen resulterade i. I några länder och områden går omställningen till marknadsekonomi och demokrati snabbt. I andra har förändringarna varit obetydliga och motarbetade av det politiska etablissemanget och ekonomiska intressen.

PDF image

Download:
2,45 MB