Sidas handlingsprogram för jämställdhet - Policy

Publication date:
2003-02-05
Language:
Swedish
Authors:
Avdelningen för policy , juridik
Description:
Dokumentet presenterar jämställdhetsmålet och relaterar till det svenska utvecklingssamarbetets andra övergripande mål. Det tillhandahåller den logiska grunden, utgångspunkterna och prioriteringarna för främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män i Sidas utvecklingssamarbete. Den innehåller också kortfattade riktlinjer vad gäller angreppssätt och metodik samt roller och ansvarsområden, kompetensutveckling och resurser inom Sida.

PDF image