Landanalys Angola

Publication date:
2003-02-27
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande disposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning, det utländska biståndet.

PDF image

Download:
1,92 MB