En vägledning vid misstanke om korruption

Publication date:
2003-03-05
Language:
Swedish
Description:
Sedan mitten av 1990-talet har bekämpning av korruption inom utvecklingssamarbetet ägnats en alltmer större uppmärksamhet. Korruption har förstås alltid funnits och det vore missvisande att säga att de senaste decennierna varit unika i detta avseende. Under de senaste åren har emellertid metodarbetet intensifierats och olika strategier har formulerats för bekämpning av korruption, både inom internationella organisationer och bland givar- och samarbetsländer. En bärande tanke i dessa strategier är de grundläggande institutionernas betydelse för att främja samhällsutvecklingen och motverka korruption. Att motverka korruption är därför ingen administrativ eller teknisk fråga, utan en central utvecklingsfråga.

PDF image