Afrikagruppernas informationsverksamhet

Publication date:
2003-03-17
Language:
Swedish
Authors:
Per-Ulf Nilsson , Josephine Carsson
Description:
Sidas anvisningar för informationsbidrag till enskilda organisationers informationsarbete anger att organisationerna själva ska ansvara för planerande och verkställande av utvärderingar. Som del i detta arbete driver Sidas informationsavdelning projektet Utvärdering som lärande process. Utvärderingen av Afrikagruppernas informationsverksamhet är en del av denna lärandeprocess.

PDF image