Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2003

Publication date:
2003-03-19
Language:
Swedish
Description:
Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2004. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

PDF image

Download:
123,11 KB