General Conditions

Sida's grants to Swedish non-governmental organisations - April 2003

Publication date:
2003-03-31
Series:
POM Working Paper
Language:
English
Author:
Division for Cooperation with NGO's
Description:
Allmänna villkor för Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer, gäller från och med 2003-04-01.    

PDF image

Download:
110,18 KB