Vietnam Landanalys 1998

Publication date:
2003-04-01
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande disposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utvecklig, förvaltning, det utländska biståndet.

PDF image

Download:
2,49 MB