Annual Report 2001

Publication date:
2003-04-16
Language:
English
Author:
Sida
Description:
Sida svarar för den största delen av Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Verksamhetens uppdrag att bidra till minskad fattigdom är ett långsiktigt åtagande. Under 2001 uppgick Sidas utbetalningar till totalt 11,9 miljarder kronor. En ökning från föregående år med cirka 19 procent. Infrastruktur, näringsliv, urban utveckling och finansiella system var den största verksamhetsgrenen. Antalet insatser minskade totalt med tre procent. Strävan mot färre insatser och att säkra kvalitén är nödvändig då volymen förväntas uppgå till 15,3 miljarder kronor år 2005.

PDF image

Download:
1,37 MB