Thailand Resultatredovisning december 1999

Publication date:
2003-04-16
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Redovisningsperioderna för den första resultatredovisningen för samarbetet med Thailand skiljer sig från Sidas olika avdelningar. Följande rapport beskriver i huvudsak de tre senaste årens insatser men även tidigare projekt berörs. Särskilt gäller detta verksamheten inom IKTS men även för krediter. Redovisningens syfte är att utgöra underlag för Sidas strategiarbete avseende det framtida samarbetet med Thailand.

PDF image