Zimbabwe fortsatt förhållningssätt januari 2001 - juni 2002

Publication date:
2003-04-25
Language:
Swedish
Author:
Avdelningen för Afrika
Description:
Regeringsbeslut från 2001-01-25 som anger det fortsatta utvecklingssamarbetet med Zimbabwe.

PDF image