Organisationsöversyn av svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening, SHIA

37377

Publication date:
2003-05-08
Series:
Systemrevisioner/Kapacitetsstudier
Language:
Swedish
Author:
SEKA
Description:
I oktober 2001 kontrakterades ÅF-Swedish Management Group av SEKA för att genomföra denna översyn av SHIA. Uppdragets syfte är att göra en kartläggning av nuvarande system för styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi, samt att stödja SHIA att upprätta, utveckla och förankra dessa system.

PDF image