Sambanden mellan miljö och konflikter

Publication date:
2003-05-21
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Skriften redogör för vad man vet om sambanden mellan knappheter av förnybara resurser som jord och vatten, viktiga för livsmedelsförsörjning, och den allt vanligare typen av inbördeskrig, som i värsta fall kan leda till länders totala sammanbrott. Tre faktorer som ökar risken för miljörelaterade konflikter har konstaterats: - Miljöeffekter som föroreningar av vatten och jordererosion minskar utbudet av resursen - "resurskakan" blir mindre. - Den fortsatt höga befolkningsökningen och de starka och berättigade utvecklingsförväntningarna gör att efterfrågan av resurser ökar - "resurskakan" delas upp i allt fler men mindre bitar. - Den ökande ojämlikheten mellan fattiga och rika gör att de svagaste marginaliseras - "resurskakan" fördelas orättvist. Leif Ohlsson, vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Göteborgs Universitet presenterar dagens kunskap om sambanden mellan miljö och konflikter.

PDF image