Så arbetar Sida

- en vägledning till principer, procedurer och arbetsmetoder

Publication date:
2003-08-22
Language:
Swedish
Author:
Methods Development Unit Sida
Description:
Så arbetar Sida är ett av våra huvuddokument. Det ska ge Sidas personal vägledning i arbetsmetoder och procedurer för att uppnå målsättningen för svenskt utvecklingssamarbete. I dokumentet diskuteras de viktigaste principerna och begreppen i detta arbete.

PDF image

Download:
636,36 KB